how do i make my college essay shorter nitro shock absorber research paper ntu mba essay questions uses of medicinal plants essay essay difference between school and university cover letter samples upwork essay about my father and mother

E-poe kasutustingimused

 1. Üldtingimused

1.1. Koreasalatid.ee e-pood müüb IdeaFood OÜ-le kuuluvas e-poes müüdavaid tooteid (edaspidi Tooted).

1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.koreasalatid.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku IdeaFood OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel www.koreasalatid.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Müüja andmed:
IdeaFood OÜ OÜ
Noole tn 4-3b, Tallinn
+372 588 22 199
info@koreasalatid.ee

 1. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

2.2. Toodete hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

 1. Tooted

3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos/müüja kauplustes olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega programmides.

3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Antud juhul tagastatakse Kliendile kogu ostusumma kohe peale toote puudumise selgumist.

3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

 1. Ostu sooritamine

4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

4.3. Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnitan&maksan“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

4.4. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

4.5. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

4.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.8. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

 1. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank, Coop) ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro).

5.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

5.4 Ettevõte Ideafood OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte Ideafood OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 1. E-poes registreerumine

6.1. Uutele klientidele esimesel ostul kehtib soodustus 20%.

6.2 Registreeritud klientidele kehtib püsisoodustus 10% iga ostul.

6.2. Kampaania soodustus 20% annab registreeritud kasutajatele lisasoodustust 10% (kokku 20%).

 

 1. Kättetoimetamine

7.1. Tellitud Kaubad toimetatakse Kliendi märgitud aadressile teenuse TaksoPakk abil.

7.2. Selleks, et saada teenuse maksumus ostukorvi, tuleb sisestada aadress – Tänav ja maja number. Pärast seda kuvatakse sellele aadressile saatmiskulud – Takso abil.

* Saatmiskulud kuvatakse tellimuse esitamise ajal – pärast tellimuse kinnitamist võib saatmiskulu veidi erineda.

7.3. Pärast tellimuse esitamist ja maksmist saab klient SMS-sõnumi kus on

märgitud: auto number ja mark, juhi nimi ja kontaktnumber. Kui klõpsate SMS-is olevale lingile, saate reaalajas jälgida auto marsruuti ja saabumise aega

7.4. Kaubad toimetatakse kliendile Tallinna piires 20 – 40 minuti jooksul. Auto saabumisel tellimuses märgitud aadressile saab Klient SMS-sõnumi.

7.5. Klient on kohustatud kontrollima eelnevalt esitatud kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi tarnimisel. Müüja ei vastuta viivituste või arusaamatuste eest

kauba üleandmisel, kui viivitus või arusaamatus on tingitud ebatäpsusest tellimuse andmete esitamisel.

7.6. Juhul, kui kaup jõuab kliendile lahtises või vigastatud pakendis, on Klient kohustatud sellest e-poodi teatama, saates kirja e-posti aadressile: info@koreasalatid.ee või helistades +372 588 22 199

 

8. Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

8.1. Toiduaineid tagastada ei saa.

8.2. Kui Kliendil on Toote kvaliteedi kohta pretensioone, peab ta müüjaga ühendust võtma ja selgitama oma pretensiooni sisu.

8.3. Kui pretensioon Toote kvaliteedi kohta on põhjendatud, vahetab Müüja tarnitud Toote nõuetele vastava kvaliteediga Toote vastu.

 1. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg.

9.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile info@koreasalatid.ee. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

9.3. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.4. Tarbijal on õigus nõuda Müüjalt lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik toodet asendada mõistliku aja jooksul.

9.5. Tarbijal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

9.6. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.

9.7. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

9.8. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamisel, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

9.9. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel, toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

 1. Vastutus

10.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

10.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

 1. Kasutamistingimused ja nende muutmine

11.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

11.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

11.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

11.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud  Toote hind ekslik.

 1. Muud tingimused

12.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 1. Klienditugi

13.1. Klienditoe telefon on +372 588 22 199 (avatud tööpäeviti kl 09:00-18:00) ja
e-posti aadress: info@koreasalatid.ee
Riiklikel pühadel on klienditugi suletud.